Monthly Archives: March, 2015

Отворена Небеса

“И рече му: заиста, заиста вам кажем, отселе ћете видјети небо отворено и анђеле Божије гдје се пењу и силазе к сину човечијем.” (Јован 1:51) У Јаковљевом сну, на великој лествици између земље и неба, анђели су се пели и спуштали (Постања 28:12). Овим Бог открива изабраном народу будућу стварност: да ће Христос бити лествица …

Continue reading